NADAG

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av data fra grunnundersøkelser i Norge.

NADAG er utviklet av NGU i samarbeid Statens vegvesen, Bane Nor og NVE. Til hjelp i utviklingen er flere  konsulentselskaper benyttet (bl.a. Norkart AS, Trimble og CGI). Også andre aktører har kommet med nyttige innspill underveis i utviklingen, og Statsbygg var den første til å levere et landsdekkende datasett.